Pages

sociabuzz

How about this ?

Jumat, 03 Februari 2012

Cacangkriman


Cacangkriman

               Cacangkriman inggih punika cecimpedan sane ngangge tembang utawi pupuh. Biasane ngangge Pupuh pucung.
Conto Cecangkriman : 

1. Dratdat drutdut
    bingah-binguh liwat inguh
    nyumbil sisin pagehan
    padidi sing dadi ngaranjing
    nene catur
    nyamane suba di tengah  ( anak masisig )

2. Kaki pucung
    Awak bunter mretungtung
    Basange anginan
    Sing paek maninjakin
   Uber kepung
    I kaki icing icangan ( bal )

0 komentar:

Posting Komentar

 

Bli Wayan. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com