Pages

sociabuzz

How about this ?

Rabu, 25 Januari 2012

Reringkesan tradisional


 Reringkesan tradisional 


1.      Reringkesan kruna ring lontar usada , sakadi :
, t ,       kawacen   Tamba
, ], kawacen          Sarana
,m,         kawacen          Mantra
,\,          kawacen          Ngaran
,ru,              kawacen          Rupiah
,ri,                                                      kawacen          Ringgit
2.      Reringkesan kruna ring lontar wariga ,sakadi :
,  ú  ,                   kawacen          Umanis
,  p ,                  kawacen          Paing
,  pÙ ,              kawacen          Pon
,  w  ,                  kawacen          wage
,  k  ,             kawacen          Kliwon
Saptawara :
, Ï  ,              kawacen          Redite
,  eco  ,        kawacen          Coma
,  Á  ,             kawacen          Anggara
,  bu  ,            kawacen          Buda
,  wË  ,               kawacen          Wrespati
,  ]u  ,              kawacen          Sukra
,  ],                                                   kawacen                                        Saniscara

3.      Reringkesan kruna sane mangge ring sajroning kolofon,sakadi :
,  t  *,             kawacen          tanggal
,  p *,              kawacen          pangelong
,  ÷,                                                   kawacen          isaka
4.      Ring sajroning panyuratan wilangan Bali,taler panyuratane kacihnayang antuk apit carik
(,         ….., )        sakadi  :
,  1  ,                                                                                                  ,  6  ,                                                                  ,    21  ,                                            ,  100  ,
,  2  ,                                                   ,  7  ,                                                              ,    25  ,                                                    ,  250  ,
,  3  ,                                                   ,  8  ,                                                                   ,    28  ,                                                  ,  950  ,
Conto ngangge reringkesan tradisional .
Upami  :
1,                            r&rhix , ],k,hek;pisnÀnekrwu;kky\n/.
1.      Ring rahina Saniscara Kliwon akeh pisan anake rawuh kakayangan.
2,                 wnÓilnæunikiktuerk×r&rhix,Á,t*,15,juniw(([,1998.
2.      Wantilan puniki katureksa ring rahina anggara tanggal 15 Juni warsa 1998.
3,                 kkwinæunikkwecnË&rhix ,]u,p,wuku huk^,t*,5,]]I;kpt/,                      ]kw([,1078.
3.      Kakawin punika kawacen ring rahina sukra paing wuku ukir tanggal 5 sasih kapat sakawarsa 1079. 

0 komentar:

Posting Komentar

 

Bli Wayan. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com