Pages

sociabuzz

How about this ?

Jumat, 27 Januari 2012

Puisi Bali Purwa ( Tradisional )


Puisi Bali Purwa ( Tradisional )


 Ring Bali  tembang taler kabawos sekar, sane kaperang dados petang soroh, luire :    Sekar Rare, Sekar Alit , Sekar Madia miwah Sekar Agung.
1. Sekar Rare ( Gegendingan )
    Sekar rare puniki nenten madue uger-uger pastika sakadi wangun tembange siosan.
    Upama :  - Guak maling Taluh
              - Meong-Meong
              - Juru Pencar

2. Sekar Alit / Macapat / Pupuh
   Sekar Alit kawangun tur kaiket antuk uger-uger pada lingsa. Pada lingsa mateges :
    kecap wanda miwah wangun suara ring panguntat sowang-sowang carik , miwah  akeh carik sajeroning apada.  Uger-uger kecap wanda jeroning sowang-sowang carik kabawos guru wilang(an)/pada, uger-uger wangun suara jeroning sowang-sowang carik kabawos guru dingdong/lingsa, uger-uger katah carik jeroning sowang-sowang pada kabawos  guru gatra. Majeng ring sang maprakarsa malajah nyurat lan nembangang Sekar Alit , mangda pastika uning uger-ugere puniki mangda tembang sane karipta utawi katembangan patut lan becik. 

     Selanturipun, mangda elahan antuk nampenin, ring sor puniki pada lingsa:
No
Wastan Pupuh
Guru Gatra
Pada Lingsa
1.
Maskumambang
5
4a,8i,6a,8i,8a
2.
Pucung
6
4u,8u,6a,8i,4u,8a
3.
Mijil
6
3u,7i,6o,10e,10i,6i,8u
4.
Ginanti
6
8u,8i,8a,8i,8a,8i

3. Sekar Madia ( Tembang Tengahan /Kidung)
    Sekar madia kabanda antuk uger-uger  wanda miwah labuh suara ring panguntating pamada. Napi mawinan kabawos Sekar Madia, riantukan tembange puniki wenten ring pantaraning Sekar Alit miwah Sekar Agung.
     Upama   :
                   Kidung Kawitan Wargasari, Kidung Wargasari, Kidung Malat .
4. Sekar Agung ( Wirama )
     Sekar Agung utawi wirama inggih punika tembang sane kabanda antuk uger-uger : guru, laghu, wretta, matra, miwah gana.
    Upama:
                   Wirama  Mandamalon, Wirama Swandewi, Wirama Sronca

Indayang gendingang Pupuh-pupuh ring sor puniki!
                              
                   Pupuh Pucung
1. Bibi anu,
    Lamun payu luas manjus,
   Antenge tekekang,
   Yatnain ngaba masui,
   Tiuk puntul
       Bawang anggen pasikepan
2.    Anak liu,
       Bencana di marga agung
       Bajang ulu bukal
       Mangisep nyonyo ngulanting
       Mangetekul,
       Makrama tan pesu empehan
                  
                   Pupuh Ginanti
   1. Saking tuhu manah guru
       Mituturin cening jani
       Kaweruhe luir sanjata
       Ne dadi prabotang sai
       Kaanggen ngaruruh merta
       Saenun ceninge urip

2. Ring sekolah genah ipun
       Telebang janten kapanggih
       Malajah seken-sekenang
       Eda ja demen malali
       Laline maarti engsap
      Yen engsap mapuara kali

0 komentar:

Posting Komentar

 

Bli Wayan. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com