Pages

sociabuzz

How about this ?

Kamis, 26 Januari 2012

Nyuratang Kruna Lingga


       Nyuratang Kruna Lingga 

1. Kruna lingga sasuratan ipun suang-suang atep dados asiki.
                  Upami : Titiang mangkin jagi budal.
                  Kantor Pajeg punika ageng pisan.

2. Suara e ( pepet ) ring kecape pamuput kruna lingga, kasurat antuk aksara a.
                  Upami : bapa boya bape
                  punika boya punike


3. Suara e ( pepet ) ring kecape pangawit kruna lingga sane kalih kecap                               utawi tigang kecap kasurat antuk e ( pepet ).
            Upami : kalih kecap  : meka, sema, kema, menyi
                         tigang kecap : segara, negara, sekala,setata.

4. Wianjana /h/ ring pangawit miwah ring tengahing kruna sane nenten kaucapang,nenten kasurat.
               Upami : ujan    boya hujan
                           utang  boya hutang
                           luu      boya  luhu
                           daa      boya daha

5. Wianjana /h/  sane kantun kaucapang  magenah ring pangawit kruna,      tengahing
    kruna, miwah ring pamuput kruna  patut kasurat.
      Upami : Hyang, Harimukti , sahasa, rahayu, maha, umah, genah

6. Dwita ring kruna sane  mawit saking basa sunantara, kasurat wantah asiki.
      Upami : cita      boya  citta
                 yuda    boya  yuddha
                 utama  boya   uttama
7. Wianjana ny ring ajeng aksara c miwah j kasurat antuk n.
      Upami : sanja      boya   sanyja
                 lanjar     boya   lanyjar
                 pancing boya   panycing
                 pancoran boya panycoran

8. Suara e ( pepet ) miwah e ( taling ) kasurat pateh.
      Upami : jemak
                 teka
                 sujenan
                 toke
Indayang patutang sasuratan lengkarane ring sor puniki !
1. Ene pabaang bapene teken cening ane paling uttama.
2. Ida padanda sampun wusan masucian tur sampun ngastawa Ida Sang        Yang Surya.
3. Ida kalintang prajnyan tur widagda pisan.
4. Para sekaha trunane mapupul ring bale banyjare.
5. Sane mangkin kebudayaan nagara Indonesiane sayan nglimbak.
6.  Teka uli sakolah adin titiange hujanan.
7. Sokasi wadah bantene malakar aji tihing.
8. Ring tepi sagara akeh para turise malancaran.
9. Sampunang lali ring ajah agamane punike.
10. Buin mani titiang lakar mamanycing kamo.

0 komentar:

Posting Komentar

 

Bli Wayan. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com